Sverigedemokraterna i Årjäng | Sida 6

hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Årjäng

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

m2

Mikael Strifors

Tel: 0702-579448

 • Sverigedemokraterna i Årjäng tackar för förtroendet

  Av anina.laroma den 17 oktober, 2014
  0

  Sverigedemokraterna i Årjäng tackar för förtroendet som gavs oss i valet i
  september, där vi erhöll tre mandat till kommunfullmäktige.

  Vi lovar att efter bästa förmåga förvalta detta förtroende väl!

 • Av anina.laroma den 28 augusti, 2014
  0

  Vår politik

  Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

   

  Splitring-300x300

  Nej till splittringspolitik

  Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel.

   

  Valfard-300x300

  En stark och gemensamt finansierad välfärd

  Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande familj.

   

  Vag-300x300

  Varken ett höger- eller vänsterparti

  Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänsterhögerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

  Prioriterade frågor i Årjäng

   

   

  Rovdjurspolitik

  Rovdjurspolitiken måste präglas av lokalt inflytande, där invånarnas stämma hörsammas och respekteras. Det kan inte vara meningen att mark- och djurägare skall köras över när de mister både djur, fritidssysselsättning och den trygghet det innebär att kunna vistas fritt i skog och mark.

  Ta vara på närheten till Norge

  Ta vara på närheten till Norge på ett bättre sätt, ur turismsynvinkel och genom ett lokalt nytänkande där vi behåller våra ungdomar genom att lyssna på dem och ge dem chansen att utforma sin egen framtid.

   

  Skola

  Skolan skall vila på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna. Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden. Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder.

  Ungdomar

  Vi vill att arbetslösa ungdomar ska erbjudas kommunal praktik ute på kommunens arbetsplatser, exempelvis som stöd och sällskap för våra äldre på äldreboenden. Genom att få in en fot på arbetsmarknaden får man som ungdom både insikt, lärdom och chansen att visa framfötterna.

   

  Migration

  Vi vill inte se en utökning av redan befintliga avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande. Utmaningen ligger i att först och främst ta hand om de flyktingar vi redan förbundit oss till att ta emot genom lagar och avtal. När det gäller kostnader för anhöriga och återföreningen så ersätts bara vissa delar av de faktiska kostnaderna. Kommunen kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt. Kommunen måste ta ansvar för sina utgifter, pengarna ska användas för kommuninvånarnas bästa.

  Äldrevård

  Vi sverigedemokrater vill stärka de äldres status i samhället, vi vill se en förbättrad livskvalitet och social stimulans inom äldreomsorgen. Kommunen skall motverka ensamheten bland våra äldre. Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Varm vällagad näringsrik mat skall serveras och levereras av hemtjänsten. Vi ser det som en självklarhet att fokusera på att ge de äldre en trygg och värdig ålderdom, ingen ska behöva känna rädsla eller oro inför att bli gammal.

   

  Landsbygd

  Sverigedemokraterna i Årjäng vill verka för en levande landsbygd med service i form av vård, skola och omsorg inom hela kommunens gränser. Vi motsätter oss centralisering i storskalig form.

   

  Trygghet

  Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbing, diskriminering och rasism inte existerar.

   

   

   

   

   

 • Jimmie Åkesson besöker Karlstad

  Av anina.laroma den 9 augusti, 2014
  0

  Jimmie Åkesson besöker Karlstad och talar på Soltorget, Drottninggatan

  Datum: Fredag 15 augusti
  Tid: Klockan 9.00
  Plats: Soltorget, Drottninggatan

  Välkomna, ta med släkt och vänner!

 • Kandidatrekrytering – Val 2014 – Anmäl dig nu

  Av anina.laroma den 28 maj, 2014
  0

  Ditt namn på valsedeln, du är viktig för att undvika tomma stolar 

  Det är endast du som väljare som kan göra skillnad. Vi utbildar och informerar dig om allt det praktiska. Vi träffas över en kopp kaffe och diskuterar, frågor och svar.

  Tack för att du hjälper oss, din hjälp är ovärderlig.

  e-post: varmland@sverigedemokraterna.se telefon: 073-8834168

 • Sverigedemokraterna de stora vinnarna i EU-valet!

  Av anina.laroma den 26 maj, 2014
  0

  Störst stöd i Filipstad

  Sverigedemokraterna fick nästan tio procent i EU-valet, och i Värmland landade vi på 9,3 procent. I nio av länets 16 kommuner blev vi näst största parti i EU-valet. I Filipstad ökade vi från nära 4 procent i valet 2009 till nära 17 procent!

  rostfordelning.varmlands.lan.eu

   

  Runar2

  Distriktsordförande Runar Filper tror att resultatet i valet till Eupropaparlamentet innebär ett minst lika bra kommunval i september och en vågmästarroll i flera av Värmlands kommuner.

   

   

  Medierapportering:

  Svt Värmlandsnytt

  Värmlands Folkblad

  Tv4, lokala nyheter

  Sveriges Radio, P4 Värmland

  Nya Wermlands-Tidningen