Sverigedemokraterna i Årjäng | Sida 9

hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Årjäng

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

m2

Mikael Strifors

Tel: 0702-579448

 • Mandat i Årjäng

  Av runar.filper den 21 januari, 2011
  0
  0

  Valet blev en framgång i Årjäng för Sverigedemokraterna. Länets högsta resultat i riksdagsvalet med 6,59 procent och mandat i kommunfullmäktige. Trond Andersen från Årjäng tar platsen som ledamot.

 • KOMMUNPOLITISK PLATTFORM

  Av runar.filper den 25 juli, 2010
  0
  0

  Skapa trygghetsboenden som skall ha hög tillgänglighet – Att kunna få äta varm och nylagad mat tillsammans skapar trivsel och välbefinnande. Det skall finnas aktiviteter för hyresgästerna – Minskar behover av särskilda boenden som är betydligt dyrare i drift

  Inga avtal med migrationsverket – Den eventuella vinst kommunen kammar hem de två första åren genom statliga bidrag, blir en förlustaffär när kommunen tar över ansvaret och belastningen ökar på socialtjänsten.

  Stöd och vägledning åt småföretagare – Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter, samtidigt som utgifterna för ekonimiskt bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar.

  Varm nylagad mat till våra äldre – nej till kyld vakuumförpackad mat En värdig ålderdom innebär bland annat att få känna smak och doft av sin måltid, som kanske är dagens höjdpunkt för många äldre.

  Småskalighet i skolan – ja till små skolor och klasser – nej till stora centralskolor Ingen elev skall behöva känna sig utanför och komma bort i mängden. Våran skola främjar trivsel och att alla blir sedda.

  Vuxennärvaron i skolan skall ökas– till exempel genom klassmorfarsystemet som ger stöd åt redan befintlig personal och minskar risken för mobbing och utanförskap

  Alternativa driftsformer inom barnomsorgen bör uppmuntras – Kommalt vårdnadsbidrag ger valmöjlighet för ena föräldern att gå ner i arbetstid för att vara hemma med barnet.

  En levande landsbygd – Motverka centralisering. Bygg i tätorterna utanför centralorten. Skapa underlag för skola, handel och annan grundservice


  Parboendegaranti
  – Alla skall ha rätt att bo med den livskamrat man sammanbott med innan vårdbehovet. Inga par skall riskera att splittras mot sin vilja.

  Det svenska och lokala kulturarvet – skall särskilt levandegöras av den kommunala musik- och kulturskolan.

  Det lokala idrotts- och föreningslivet skall stödjas av kommunen Barn och ungdomar behöver ha tillgång till ett aktivt föreningsliv där man kan välja på flera olika inriktningar och alternativ. Grundintressen är oumbärligt inför fortsättningen av livet.

 • VILL DU BLI POLITIKER?

  Av runar.filper den 12 juni, 2010
  0
  0

  Skicka då anmälan om att kandidera i kommunalvalet till
  varmland@sverigedemokraterna.se

  eller till; SD Värmlands län, box 51, 686 22 Sunne

  Ni kan också ringa 0565-13098, 076-4180927 direkt till vår distriktsordförande Runar Filper.

  Ingen erfarenhet krävs. Vi utbildar dig.

  Sverigedemokraterna behöver dig i din kommun.

 • Landsbygdsriksdagen i Sunne 8 maj

  Av runar.filper den 28 april, 2010
  0
  0

  Medlemmar och sympatisörer,

  Landsbygdsriksdagen går i år av stapeln i värmländska Sunne den 6-9 maj. Arrangemanget som hålls varannat år är Sveriges största mötesplats för att diskutera och få råd om landsbygdsutveckling.

  http://www.helasverige.se/kansli/landsbygdsriksdag-2010/

  Sverigedemokraterna i Värmland närvarar genom att prata med folk om partiets politik och dela ut SD-Kurirens landsbygdsnummer.

  Samling i Sunne;

  Datum: Lördag 8 maj
  Tid: Klockan 12
  Plats: Coop, parkeringen

  Vi träffs, pratar med folk, ger dem vårat landsbygdsnummer av SD-Kuriren och har allmänt trevligt.

 • Välbesökt distriktsårsmöte

  Av runar.filper den 2 mars, 2010
  0
  0

  Värmlands distriktsårsmöte hölls den 27 februari på Hotell Selma Lagerlöf i Sunne där Runar Filper omvaldes till ordförande för nionde året. Jimmie Åkesson gästade mötet som samlade 100-talet deltagare.

  Jimmie Åkesson som höll ett längre informativt anförande om den kommande valkampanjen och vikten av att få alla att engagera sig i sina kommuner inför 100-talet deltagare och den samlade pressen. Jimmie tillkännagav också den glädjande nyheten att Sunne har flest medlemmar i hela landet per invånare. Munkfors kommer på fjärde plats och även Torsby ligger på tio i topp.

  Årsmötet blev 20 minuter försenat då det bara fanns sittplatser till 84 deltagare och efter att ytterligare 16 stolar hämtats till lokalen var den fylld till bristningsgränsen.

  Jimmie Åkesson tog därefter över som mötesordförande och årsmötet kom sedermera till punkten val av distriktsordföranden där två förslag stod emot varandra, Runar Filper, sittande och Göran Olsson.

  Innan den långa debatten påbörjades framförde Trond Wilhelmsen valberedningens förslag och motivering med orden:
  – Ordförande, medlemmar och gäster. John Lennon lär en gång ha sagt att han var större än Jesus. Riktigt så stora ord skall jag inte använda om Runar Filper.
  Jag vill däremot lite kort beskriva Runar Filper så här, han har en god personkännedom, han har empati, en organisatorisk god framförhållning och politiskt står han på en solid Sverigedemokratisk grund.

  Vår ordförande skall ha entusiasm och drivkraft i överflöd som ger inspiration till alla oss andra. Det har Runar Filper, avslutade Trond.

  Debatten pågick under en timmes tid och vid omröstningen stod det klart att Runar Filper vunnit nytt förtroende med 49 röster emot 24.

  Runar Filper som för nionde gången valdes till distriktsordförande tackade för förtroendet och satte sedan direkt siktet på valet i höst.

  Efter pausen med kaffe, mjukglas, kaka, frukt och popcorn höll Margareta Sandstedt från Gävle ett anförande och samtidigt ett dramatiskt skådespel tillsammans med Roger Hedlund, där tråden var hur viktigt det är att skapa en vision som man följer och tror på.

  Anders Ahl som valdes till vice ordförande höll flera uppskattade framträdanden i talarstolen under dagen. Gunilla Persson från Kristinehamn omvaldes till andre vice ordförande.

  Övriga ledamöter till styrelsen blev Camilla Rågfors, Hagfors, Håkan Holmström, Arvika, Britt Engqvist, Karlstad och Anita Lothe, Munkfors.

  Till suppleanter valdes Victoria Ohlsson, Grums, Claes Lundgren, Sunne och Ida Martinsson, Karlstad.

  Jimmie Åkesson avtackades genom att få med sig hem en bit av värmländsk matkultur bland annat ii form av skrädmjöl, Joläppelkorv och Hackkorv.