SD Västra Värmlands årsmöte 2015 | Sverigedemokraterna i Årjäng

SD Västra Värmlands årsmöte 2015

På självaste Alla Hjärtans Dag, lördagen den 12 februari, hölls årsmöte för kommunföreningen Sverigedemokraterna Västra Värmland.

19 medlemmar mötte upp i Hotel Scandics lokaler i Arvika.

Varav två var adjungerande, riksdagsledamot Runar Filper och tillträdande riksombudsman Anina Laroma, som var speciellt inbjudna till mötet.

Kerstin Nord lämnade som ordförande en verksamhetsberättelse för det gångna året som var omfattande då den bl.a. innehöll två stora val. (Supervalåret med både EU-val och Val till riksdag, landsting och kommuner.)

Kassören avlämnade föreningens ekonomiska berättelse.

Och mötet godkände bägge berättelserna.

Mötet beslutade att ge den avgående kommunföreningsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

En ny styrelse för kommande period valdes in bestående av 7 ledamöter + 5 suppleanter.

Mötet tackade avgående ordföranden Kerstin Nord för väl genomfört arbete under 2014 och välkomnade Frida Hagström som ny ordförande och Yngve Johansson som ny vice ordförande.

Den nya styrelsen är fördelad på 4 kvinnor och 3 män.

Efter mötet bjöds det på gott kaffe och välsmakande frallor.

 

Ståle Brandt, genom styrelsen SD Västra Värmland